A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Gabryś Maria Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 19
Gacek Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 10
Gach Daniel Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 121
Gackowski Karol Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Gaik Franciszek Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 14
Gajda Józef Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 91
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 36
Gajewska Teresa Faculty of Finance and Law 3
Gajewski Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 135
Galata Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 35
Galik Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 8
Galon Wanda Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Gałat Wioleta ORCID Faculty of Economics and International Relations 7
Garbacik Eugeniusz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 24
Garbacik Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 27
Garczorz Barbara Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 55
Gaszyńska Elżbieta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Gaweł Piotr Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Gawlik Remigiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 50
Gągulska Bernadetta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 20
Gąsior Tomasz Faculty of Finance and Law 1
Geodecki Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 83
Gębarowski Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 201
Gędłek Maciej Faculty of Management 1
Gęsikowski Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 3
Giemza Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 83
Giszterowicz Agnieszka Faculty of Management 5
Giza Anna Faculty of Economics and International Relations 2
Giza Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 57
Glinka Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 31
Głębecka Marta Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Głodowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 39
Głogowski Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 1
Głowacki Jakub ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 34
Głuc Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Głuch Maciej Faculty of Management 1
Głuszak Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 85
Gnela Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 241
Gnela Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 30
Gniadek Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Gniewek Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 40
Godlewska-Dzioboń Bianka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 5
Golanko Mirosław Faculty of Management 2
Golec-Nycz Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 31
Golik Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 63
Gollinger-Tarajko Marta Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 76
Gołąbek Małgorzata Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 18
Gołębiowski Bartosz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Gołębiowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 34
Gondek Irena Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Görner Karol Faculty of Management Katedra Turystyki 28
Goryczka Małgorzata Faculty of Management 1
Goryl Antoni Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 71
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 72
Góral Rafał Faculty of Finance Katedra Finansów 26
Górecki Stanisław Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Górka Kazimierz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 514
Górka Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 45
Górniak Jarosław Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 74
Górniak Lech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 44
Górniak Stefan Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Górowski Ireneusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 34
Górski Wit Centrum Językowe 11
Grabińska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 40
Grabiński Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 133
Grabiński Tadeusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 339
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 41
Grabowski Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 13
Grabowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 85
Grądziel Anna Faculty of Finance and Law 3
Grądziel Marta Faculty of Finance and Law 3
Grela-Jaśkowska Janina Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 25
Gręda Anna Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 19
Grochal Kinga Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 13
Grodzicki Maciej Faculty of Economics and International Relations 5
Gromala Paulina Faculty of Economics and International Relations 1
Grotowski Michał Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 26
Gródek-Szostak Zofia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 75
Gruenwald Robert 2
Gryglaszewska Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 57
Grząka Andrzej College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 32
Grzebinoga Maria Faculty of Management 5
Grzegorczyk Filip ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 77
Grzesiak Paweł Faculty of Management 3
Grzybowska Henryka 2
Guczalska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 38
Guja Dominika ORCID Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 19
Gurnicz Antoni Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Gut Aleksander Faculty of Management Katedra Prawa 2
Guzanek Arkadiusz Faculty of Finance 1
Guzdek Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 18
Guzik Halina Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 64
Guzik Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 27
Guzik Marek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Gwiżdż Andrzej Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 8
Gwiżdż Halina Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 25
Gzyl Mateusz Faculty of Management 1