A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Gaik Franciszek Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 9
Gajda Józef Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 51
Gajewski Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 7
Galata Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 6
Garbacik Eugeniusz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 21
Garczorz Barbara Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Gęsikowski Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 3
Gnela Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 6
Gniadek Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Gniewek Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Gollinger-Tarajko Marta Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Gołębiowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 16
Goryl Antoni Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 9
Górka Kazimierz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 49
Górniak Stefan Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Górski Wit Centrum Językowe 1
Grabiński Tadeusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 71
Grabowski Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 6
Grela-Jaśkowska Janina Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 15
Gryglaszewska Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Grząka Andrzej College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 4
Grzybowska Henryka 2
Gurnicz Antoni Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Guzik Halina Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 7
Guzik Marek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 2
Gwiżdż Andrzej Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 5
Gwiżdż Halina Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 11