A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Gabryś Maria Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Gach Daniel Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 37
Gaik Franciszek Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 14
Gajda Józef Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 91
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 5
Gajewski Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 56
Galata Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 29
Galon Wanda Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Garbacik Eugeniusz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 23
Garbacik Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Garczorz Barbara Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Gaszyńska Elżbieta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Gaweł Piotr Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Gębarowski Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 26
Gęsikowski Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 3
Giemza Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 21
Giza Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 4
Glinka Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 7
Głuszak Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Gnela Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 67
Gniadek Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Gniewek Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 4
Golik Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 33
Gollinger-Tarajko Marta Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 39
Gołąbek Małgorzata Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 7
Gołębiowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 34
Goryl Antoni Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 56
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 4
Góral Rafał Faculty of Finance Katedra Finansów 1
Górka Kazimierz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 298
Górka Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Górniak Jarosław Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 17
Górniak Lech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 18
Górniak Stefan Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Górowski Ireneusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 4
Górski Wit Centrum Językowe 2
Grabińska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 2
Grabiński Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Grabiński Tadeusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 222
Grabowski Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 11
Grabowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 16
Grela-Jaśkowska Janina Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 25
Grotowski Michał Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 1
Gryglaszewska Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 36
Grząka Andrzej College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 22
Grzybowska Henryka 2
Guczalska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 8
Gurnicz Antoni Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Gut Aleksander Faculty of Management Katedra Prawa 1
Guzik Halina Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 43
Guzik Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 9
Guzik Marek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Gwiżdż Andrzej Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 8
Gwiżdż Halina Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 25