A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Gabryś Maria Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Gach Daniel Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 55
Gaik Franciszek Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 14
Gajda Józef Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 91
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 8
Gajewski Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 66
Galata Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 34
Galon Wanda Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Garbacik Eugeniusz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 23
Garbacik Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Garczorz Barbara Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 10
Gaszyńska Elżbieta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Gaweł Piotr Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Gawlik Remigiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 4
Geodecki Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Gębarowski Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 41
Gęsikowski Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 3
Giemza Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 30
Giza Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 13
Glinka Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 8
Głodowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 1
Głuszak Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 6
Gnela Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 85
Gniadek Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Gniewek Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 4
Golec-Nycz Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Golik Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 36
Gollinger-Tarajko Marta Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 45
Gołąbek Małgorzata Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 11
Gołębiowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 34
Görner Karol Faculty of Management Katedra Turystyki 1
Goryl Antoni Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 60
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 9
Góral Rafał Faculty of Finance Katedra Finansów 7
Górka Kazimierz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 319
Górka Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 14
Górniak Jarosław Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 28
Górniak Lech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 24
Górniak Stefan Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 1
Górowski Ireneusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 5
Górski Wit Centrum Językowe 2
Grabińska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 8
Grabiński Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 17
Grabiński Tadeusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 228
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Grabowski Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 12
Grabowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 21
Grela-Jaśkowska Janina Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 25
Gręda Anna Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 1
Grotowski Michał Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 5
Gryglaszewska Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 41
Grząka Andrzej College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 23
Grzegorczyk Filip ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 4
Grzybowska Henryka 2
Guczalska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 10
Gurnicz Antoni Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Gut Aleksander Faculty of Management Katedra Prawa 1
Guzik Halina Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 47
Guzik Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 10
Guzik Marek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Gwiżdż Andrzej Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 8
Gwiżdż Halina Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 25