A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Gaik Franciszek Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 13
Gajda Józef Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 74
Gajewski Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 14
Galata Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 9
Galon Wanda Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Garbacik Eugeniusz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 22
Gaszyńska Elżbieta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Gaweł Piotr Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Gęsikowski Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 3
Giemza Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 3
Glinka Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Gnela Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 28
Gniadek Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Gniewek Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Golik Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 7
Gollinger-Tarajko Marta Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 8
Gołębiowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 33
Goryl Antoni Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 33
Górka Kazimierz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 155
Górniak Jarosław Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 7
Górniak Lech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 3
Górski Wit Centrum Językowe 1
Grabiński Tadeusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 175
Grabowski Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 7
Grabowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 4
Grela-Jaśkowska Janina Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 22
Gryglaszewska Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 24
Grząka Andrzej College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 9
Grzybowska Henryka 1
Gurnicz Antoni Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Guzik Halina Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 24
Guzik Marek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Gwiżdż Andrzej Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 7
Gwiżdż Halina Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 24