A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Gabryś Maria Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 6
Gach Daniel Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 110
Gaik Franciszek Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 13
Gajda Józef Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 79
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 12
Gajewski Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 106
Galata Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 33
Galon Wanda Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Garbacik Eugeniusz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 22
Garbacik Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 22
Gaszyńska Elżbieta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Gaweł Piotr Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Gawlik Remigiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 16
Gągulska Bernadetta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Geodecki Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 15
Gębarowski Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 125
Gęsikowski Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 3
Giemza Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 57
Giza Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 27
Glinka Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 17
Głodowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 7
Głowacki Jakub ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 11
Głuszak Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 27
Gnela Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 134
Gnela Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 2
Gniadek Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Gniewek Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 17
Godlewska-Dzioboń Bianka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 1
Golec-Nycz Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 13
Golik Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 46
Gollinger-Tarajko Marta Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 58
Gołąbek Małgorzata Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 17
Gołębiowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 33
Görner Karol Faculty of Management Katedra Turystyki 1
Goryl Antoni Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 67
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 23
Góral Rafał Faculty of Finance Katedra Finansów 25
Górka Kazimierz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 395
Górka Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 30
Górniak Jarosław Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 47
Górniak Lech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 27
Górowski Ireneusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 17
Górski Wit Centrum Językowe 3
Grabińska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 21
Grabiński Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 65
Grabiński Tadeusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 260
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 25
Grabowski Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 12
Grabowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 41
Grela-Jaśkowska Janina Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 23
Gręda Anna Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 2
Grochal Kinga Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Grotowski Michał Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 22
Gródek-Szostak Zofia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 14
Gryglaszewska Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 48
Grząka Andrzej College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 27
Grzegorczyk Filip ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 35
Grzesiak Paweł Faculty of Management 1
Grzybowska Henryka 1
Guczalska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 19
Guja Dominika ORCID Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 5
Gurnicz Antoni Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Gut Aleksander Faculty of Management Katedra Prawa 2
Guzdek Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 2
Guzik Halina Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 49
Guzik Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 17
Guzik Marek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Gwiżdż Andrzej Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 7
Gwiżdż Halina Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 24