A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Gaik Franciszek Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 12
Gajda Józef Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 51
Gajewski Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 9
Galata Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 5
Garbacik Eugeniusz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 18
Gaweł Piotr Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Gęsikowski Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 2
Gnela Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 15
Gniadek Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Gniewek Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Golik Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Gollinger-Tarajko Marta Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 1
Gołębiowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 27
Goryl Antoni Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 16
Górka Kazimierz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 47
Górniak Jarosław Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 4
Górski Wit Centrum Językowe 1
Grabiński Tadeusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 86
Grabowski Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 6
Grela-Jaśkowska Janina Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 20
Gryglaszewska Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 9
Grząka Andrzej College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Gurnicz Antoni Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Guzik Halina Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 10
Guzik Marek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Gwiżdż Andrzej Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 5
Gwiżdż Halina Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 19