A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Gabryś Maria Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 19
Gacek Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 14
Gach Daniel Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 121
Gackowski Karol Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Gaik Franciszek Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 7
Gajda Józef Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 50
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 40
Gajewska Teresa Faculty of Finance and Law 3
Gajewski Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 131
Gajzner Marta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 1
Galata Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 30
Galik Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 10
Galon Wanda Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Gałat Wioleta ORCID Faculty of Economics and International Relations 41
Garbacik Eugeniusz Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Garbacik Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 35
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 66
Gaszyńska Elżbieta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Gaweł Piotr Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Gawlik Remigiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 57
Gągulska Bernadetta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 29
Gąsior Tomasz Faculty of Finance and Law 1
Geodecki Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 91
Gębarowski Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 213
Gędłek Maciej Faculty of Management 1
Gęsikowski Zbigniew Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 1
Giemza Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 88
Giszterowicz Agnieszka Faculty of Management 6
Giza Anna Faculty of Economics and International Relations 2
Giza Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 61
Glinka Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 34
Głębecka Marta Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Głodowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 57
Głogowski Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 6
Głowacki Jakub ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 41
Głuc Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 6
Głuch Maciej Faculty of Management 1
Głuszak Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 101
Gnela Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 258
Gnela Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 31
Gniewek Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 40
Godlewska-Dzioboń Bianka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 9
Golanko Mirosław Faculty of Management 2
Golec-Nycz Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 35
Golik Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 65
Gollinger-Tarajko Marta Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 78
Gołąbek Małgorzata Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 18
Gołębiowski Bartosz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Gołębiowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 24
Gondek Irena Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Görner Karol Faculty of Management Katedra Turystyki 39
Goryczka Małgorzata Faculty of Management 1
Goryl Antoni Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 68
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 80
Góral Rafał Faculty of Finance Katedra Finansów 26
Górecki Stanisław Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Górka Kazimierz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 492
Górka Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 45
Górniak Jarosław Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 74
Górniak Lech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 45
Górowski Ireneusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 37
Górski Wit Centrum Językowe 10
Grabińska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 49
Grabiński Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 146
Grabiński Tadeusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 292
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 43
Grabowski Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Grabowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 89
Grądziel Anna Faculty of Finance and Law 3
Grądziel Marta Faculty of Finance and Law 3
Grela-Jaśkowska Janina Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 14
Gręda Anna Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 19
Grochal Kinga Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 13
Grodzicki Maciej Faculty of Economics and International Relations 6
Gromala Paulina Faculty of Economics and International Relations 1
Grotowski Michał Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 26
Gródek-Szostak Zofia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 149
Gruenwald Robert 2
Gryglaszewska Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 55
Grząka Andrzej College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 28
Grzebinoga Maria Faculty of Management 5
Grzegorczyk Filip ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 78
Grzesiak Paweł Faculty of Management 3
Guczalska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 41
Guja Dominika ORCID Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 21
Gut Aleksander Faculty of Management Katedra Prawa 2
Guzanek Arkadiusz Faculty of Finance 1
Guzdek Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 23
Guzik Halina Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 59
Guzik Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 30
Guzik Marek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Gwiżdż Andrzej Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 5
Gwiżdż Halina Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 19
Gzyl Mateusz Faculty of Management 1