A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Gabryś Maria Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 19
Gacek Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 13
Gach Daniel Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 121
Gackowski Karol Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Gajda Józef Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 18
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 39
Gajewska Teresa Faculty of Finance and Law 3
Gajewski Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 130
Galata Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 25
Galik Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 10
Galon Wanda Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Gałat Wioleta ORCID Faculty of Economics and International Relations 22
Garbacik Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 30
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 60
Gaszyńska Elżbieta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Gawlik Remigiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 52
Gągulska Bernadetta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 25
Gąsior Tomasz Faculty of Finance and Law 1
Geodecki Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 84
Gębarowski Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 201
Gędłek Maciej Faculty of Management 1
Giemza Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 85
Giszterowicz Agnieszka Faculty of Management 6
Giza Anna Faculty of Economics and International Relations 2
Giza Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 60
Glinka Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 32
Głębecka Marta Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Głodowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 49
Głogowski Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 2
Głowacki Jakub ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 36
Głuc Krzysztof ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 5
Głuch Maciej Faculty of Management 1
Głuszak Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 93
Gnela Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 231
Gnela Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 31
Gniewek Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 39
Godlewska-Dzioboń Bianka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 7
Golanko Mirosław Faculty of Management 2
Golec-Nycz Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 32
Golik Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 62
Gollinger-Tarajko Marta Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 77
Gołąbek Małgorzata Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 18
Gołębiowski Bartosz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Gołębiowski Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 5
Gondek Irena Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Görner Karol Faculty of Management Katedra Turystyki 38
Goryczka Małgorzata Faculty of Management 1
Goryl Antoni Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 53
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 75
Góral Rafał Faculty of Finance Katedra Finansów 26
Górecki Stanisław Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Górka Kazimierz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 442
Górka Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 45
Górniak Jarosław Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 68
Górniak Lech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 45
Górowski Ireneusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 34
Górski Wit Centrum Językowe 10
Grabińska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 45
Grabiński Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 141
Grabiński Tadeusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 231
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 42
Grabowski Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 5
Grabowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 87
Grądziel Anna Faculty of Finance and Law 3
Grądziel Marta Faculty of Finance and Law 3
Grela-Jaśkowska Janina Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 2
Gręda Anna Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 19
Grochal Kinga Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 13
Grodzicki Maciej Faculty of Economics and International Relations 5
Gromala Paulina Faculty of Economics and International Relations 1
Grotowski Michał Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 26
Gródek-Szostak Zofia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 116
Gruenwald Robert 2
Gryglaszewska Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 45
Grząka Andrzej College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 28
Grzebinoga Maria Faculty of Management 5
Grzegorczyk Filip ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 78
Grzesiak Paweł Faculty of Management 3
Guczalska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 40
Guja Dominika ORCID Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 21
Gut Aleksander Faculty of Management Katedra Prawa 2
Guzanek Arkadiusz Faculty of Finance 1
Guzdek Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 18
Guzik Halina Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 51
Guzik Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 28
Guzik Marek Faculty of Production Economics Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Gwiżdż Halina Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Gzyl Mateusz Faculty of Management 1