A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Gabryś Maria Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 16
Gacek Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 9
Gach Daniel Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 121
Gackowski Karol Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Gajda Józef Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 5
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 31
Gajewska Teresa Faculty of Finance and Law 3
Gajewski Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 111
Galata Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 24
Galik Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 8
Gałat Wioleta ORCID Faculty of Economics and International Relations 1
Garbacik Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 42
Gaszyńska Elżbieta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 5
Gawlik Remigiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 35
Gągulska Bernadetta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 9
Gąsior Tomasz Faculty of Finance and Law 1
Geodecki Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 51
Gębarowski Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 176
Giemza Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 71
Giszterowicz Agnieszka Faculty of Management 1
Giza Anna Faculty of Economics and International Relations 1
Giza Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 45
Glinka Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 27
Głębecka Marta Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Głodowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 28
Głowacki Jakub ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 28
Głuch Maciej Faculty of Management 1
Głuszak Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 71
Gnela Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 182
Gnela Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 20
Gniewek Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 33
Godlewska-Dzioboń Bianka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 5
Golanko Mirosław Faculty of Management 2
Golec-Nycz Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 26
Golik Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 51
Gollinger-Tarajko Marta Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 60
Gołąbek Małgorzata Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 18
Gołębiowski Bartosz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Gondek Irena Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Görner Karol Faculty of Management Katedra Turystyki 13
Goryl Antoni Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 34
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 58
Góral Rafał Faculty of Finance Katedra Finansów 26
Górecki Stanisław Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Górka Kazimierz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 308
Górka Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 44
Górniak Jarosław Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 62
Górniak Lech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 31
Górowski Ireneusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 31
Górski Wit Centrum Językowe 10
Grabińska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 36
Grabiński Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 120
Grabiński Tadeusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 135
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 40
Grabowski Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 5
Grabowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 71
Grądziel Anna Faculty of Finance and Law 1
Grądziel Marta Faculty of Finance and Law 1
Grela-Jaśkowska Janina Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 1
Gręda Anna Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 19
Grochal Kinga Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 12
Grodzicki Maciej Faculty of Economics and International Relations 1
Gromala Paulina Faculty of Economics and International Relations 1
Grotowski Michał Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 26
Gródek-Szostak Zofia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 47
Gryglaszewska Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 29
Grząka Andrzej College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 19
Grzebinoga Maria Faculty of Management 4
Grzegorczyk Filip ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 68
Grzesiak Paweł Faculty of Management 2
Guczalska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 32
Guja Dominika ORCID Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 16
Gut Aleksander Faculty of Management Katedra Prawa 2
Guzanek Arkadiusz Faculty of Finance 1
Guzdek Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 13
Guzik Halina Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 35
Guzik Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 26
Gzyl Mateusz Faculty of Management 1