A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Gabryś Maria Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 12
Gacek Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 5
Gach Daniel Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 74
Gackowski Karol Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 11
Gajda-Kantorowska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 18
Gajewska Teresa Faculty of Finance and Law 1
Gajewski Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 60
Galata Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania 4
Galik Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 8
Garbacik Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 11
Garlińska-Bielawska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 27
Gawlik Remigiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 26
Gągulska Bernadetta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Gąsior Tomasz Faculty of Finance and Law 1
Geodecki Tomasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 27
Gębarowski Marcin ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 127
Giemza Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 53
Giza Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 31
Glinka Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 17
Głębecka Marta Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Głodowska Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 18
Głowacki Jakub ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Gospodarki Publicznej 24
Głuszak Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 52
Gnela Bogusława ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 112
Gnela Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 12
Gniewek Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 24
Godlewska-Dzioboń Bianka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 4
Golec-Nycz Elżbieta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Golik Danuta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 20
Gollinger-Tarajko Marta Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 23
Gołąbek Małgorzata Faculty of Finance and Law Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 9
Gondek Irena Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Goryl Antoni Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 9
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 35
Góral Rafał Faculty of Finance Katedra Finansów 22
Górecki Stanisław Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Górka Kazimierz Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 151
Górka Łukasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 35
Górniak Jarosław Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 48
Górniak Lech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 11
Górowski Ireneusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 22
Górski Wit Centrum Językowe 6
Grabińska Barbara ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 22
Grabiński Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 89
Grabiński Tadeusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 79
Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 32
Grabowski Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 2
Grabowski Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 47
Gręda Anna Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 13
Grochal Kinga Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 10
Grodzicki Maciej Faculty of Economics and International Relations 1
Grotowski Michał Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 21
Gródek-Szostak Zofia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 41
Gryglaszewska Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 16
Grząka Andrzej College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 7
Grzebinoga Maria Faculty of Management 2
Grzegorczyk Filip ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 58
Grzesiak Paweł Faculty of Management 1
Guczalska Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 19
Guja Dominika ORCID Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 12
Gut Aleksander Faculty of Management Katedra Prawa 1
Guzanek Arkadiusz Faculty of Finance 1
Guzdek Sylwia ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 10
Guzik Halina Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 12
Guzik Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 13