A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Fajferek Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 64
Famielec Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 248
Fatuła Dariusz Faculty of Finance and Law Katedra Ekonomii 29
Feczko Janusz Stefan Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 19
Figiel Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 27
Fijał Lesław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Samorządowych 17
Fijał Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 33
Filar Tadeusz Kancelaria Rektora 8
Filas Jan Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Filek Janina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 60
Filip Aleksandra Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 19
Filipek Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 1
Fill Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 7
Firlej Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 46
Firszt Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 2
Fischer-Byrska Grażyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 8
Fitrzyk Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 4
Foryś Jerzy Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 6
Francik Anna Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 72
Frączek Maciej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 10
Frodyma Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 6
Frok Adam Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Fudaliński Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 50
Furmańska-Oćwieja Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 24