A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Fajferek Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 22
Famielec Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 50
Feczko Janusz Stefan Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 17
Fijał Lesław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Samorządowych 12
Fijał Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Filek Janina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 4
Firlej Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 2
Fischer-Byrska Grażyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 8
Fitrzyk Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 4
Foryś Jerzy Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 4
Francik Anna Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 20
Furmańska-Oćwieja Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3