A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Fajferek Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 53
Famielec Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 188
Fatuła Dariusz Faculty of Finance and Law Katedra Ekonomii 20
Feczko Janusz Stefan Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 9
Figiel Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 19
Fijał Lesław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Samorządowych 16
Fijał Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 29
Filar Tadeusz Kancelaria Rektora 7
Filas Jan Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Filek Janina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 38
Filip Aleksandra Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 14
Filipek Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 1
Fill Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 4
Firlej Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 29
Fischer-Byrska Grażyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 5
Francik Anna Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 56
Frączek Maciej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 6
Frodyma Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 1
Fudaliński Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 34
Furmańska-Oćwieja Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 19