A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Fajferek Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 51
Falniowski Fryderyk ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 16
Famielec Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 393
Fatuła Dariusz Faculty of Finance and Law Katedra Ekonomii 80
Feczko Janusz Stefan Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 9
Fiedor Paweł ORCID Faculty of Management 12
Figiel Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 75
Figura-Góralczyk Edyta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 29
Fijał Lesław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Samorządowych 16
Fijał Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 64
Fijorek Kamil ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 109
Filar Mirosław Faculty of Economics and International Relations 4
Filar Tadeusz Kancelaria Rektora 27
Filas Jan Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Filek Janina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 141
Filiczkowska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 4
Filip Aleksandra Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 28
Filipek Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 9
Filipiak Kinga Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 25
Filipowicz-Florczyk Anna Faculty of Economics and International Relations 2
Fill Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 39
Firlej Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 183
Firlej Krzysztof Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 22
Firszt Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 55
Fischer Ewa Centrum Językowe 2
Fischer-Byrska Grażyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Fitrzyk Anna Faculty of Commodity Science 6
Flaga Szymon Faculty of Management 1
Florek-Paszkowski Sebastian Centrum Językowe 2
Folak Tobiasz Faculty of Finance and Law 1
Folwarski Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 66
Fortuna Piotr Faculty of Commodity Science Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa 7
Francik Anna Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 93
Franczak Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 28
Franczak Dominik Faculty of Economics and International Relations 1
Frańczuk Magdalena ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 39
Frączek Maciej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 114
Frodyma Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 55
Frok Adam Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Frydrych Ludmiła Faculty of Finance and Law 2
Fudaliński Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 125
Furman Witold ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 43
Furmanik Mateusz Faculty of Finance and Law 1
Furmańska-Oćwieja Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 31