A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Fajferek Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 51
Falniowski Fryderyk ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Famielec Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 276
Fatuła Dariusz Faculty of Finance and Law Katedra Ekonomii 59
Feczko Janusz Stefan Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 8
Figiel Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 42
Fijał Lesław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Samorządowych 13
Fijał Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 51
Fijorek Kamil ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 5
Filar Tadeusz Kancelaria Rektora 15
Filas Jan Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Filek Janina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 93
Filip Aleksandra Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 28
Filipek Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 3
Filipiak Kinga Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Fill Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 14
Firlej Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 75
Firszt Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 26
Fischer-Byrska Grażyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Folwarski Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 12
Francik Anna Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 90
Frańczuk Magdalena ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 8
Frączek Maciej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 40
Frodyma Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 30
Frok Adam Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Fudaliński Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 84
Furman Witold ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Furmańska-Oćwieja Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 30