A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Fajferek Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 46
Falniowski Fryderyk ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Famielec Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 246
Fatuła Dariusz Faculty of Finance and Law Katedra Ekonomii 39
Feczko Janusz Stefan Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Figiel Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 30
Fijał Lesław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Samorządowych 11
Fijał Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 39
Filar Tadeusz Kancelaria Rektora 9
Filas Jan Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Filek Janina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 73
Filip Aleksandra Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 24
Filipek Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 2
Fill Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 7
Firlej Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 52
Firszt Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 10
Fischer-Byrska Grażyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Francik Anna Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 68
Frańczuk Magdalena ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 1
Frączek Maciej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 18
Frodyma Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 8
Frok Adam Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Fudaliński Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 67
Furmańska-Oćwieja Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 26