A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Fajferek Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 42
Falniowski Fryderyk ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Famielec Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 283
Fatuła Dariusz Faculty of Finance and Law Katedra Ekonomii 68
Figiel Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 57
Figura-Góralczyk Edyta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 1
Fijał Lesław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Samorządowych 7
Fijał Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 56
Fijorek Kamil ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 35
Filar Tadeusz Kancelaria Rektora 18
Filas Jan Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Filek Janina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 107
Filip Aleksandra Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 28
Filipek Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 5
Filipiak Kinga Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 19
Filipowicz-Florczyk Anna Faculty of Economics and International Relations 1
Fill Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 24
Firlej Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 108
Firlej Krzysztof Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 6
Firszt Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 38
Fischer Ewa Centrum Językowe 1
Fitrzyk Anna Faculty of Commodity Science 4
Florek-Paszkowski Sebastian Centrum Językowe 1
Folwarski Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 17
Francik Anna Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 86
Frańczuk Magdalena ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 16
Frączek Maciej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 59
Frodyma Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 34
Frok Adam Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Fudaliński Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 100
Furman Witold ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 12
Furmańska-Oćwieja Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 29