A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Fajferek Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 2
Falniowski Fryderyk ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 13
Famielec Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 186
Fatuła Dariusz Faculty of Finance and Law Katedra Ekonomii 68
Fiedor Paweł ORCID Faculty of Management 9
Figiel Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 61
Figura-Góralczyk Edyta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 11
Fijał Lesław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Samorządowych 1
Fijał Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 39
Fijorek Kamil ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 78
Filar Mirosław Faculty of Economics and International Relations 4
Filar Tadeusz Kancelaria Rektora 19
Filas Jan Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 4
Filek Janina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 106
Filiczkowska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Filip Aleksandra Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 25
Filipek Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 6
Filipiak Kinga Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 24
Filipowicz-Florczyk Anna Faculty of Economics and International Relations 2
Fill Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 31
Firlej Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 136
Firlej Krzysztof Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 13
Firszt Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 51
Fischer Ewa Centrum Językowe 2
Fitrzyk Anna Faculty of Commodity Science 5
Flaga Szymon Faculty of Management 1
Florek-Paszkowski Sebastian Centrum Językowe 2
Folwarski Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 41
Fortuna Piotr Faculty of Commodity Science Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa 5
Francik Anna Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 45
Franczak Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 16
Frańczuk Magdalena ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 33
Frączek Maciej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 96
Frodyma Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 42
Frok Adam Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Frydrych Ludmiła Faculty of Finance and Law 2
Fudaliński Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 113
Furman Witold ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 22
Furmańska-Oćwieja Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 23