A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Fajferek Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Famielec Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 4
Fatuła Dariusz Faculty of Finance and Law Katedra Ekonomii 5
Figiel Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 4
Fijał Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Filar Tadeusz Kancelaria Rektora 1
Filas Jan Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 4
Filek Janina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 5
Filip Aleksandra Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 7
Fill Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 2
Firlej Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 7
Francik Anna Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Frączek Maciej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 2
Fudaliński Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 9
Furmańska-Oćwieja Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2