A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Falniowski Fryderyk ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 13
Famielec Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 180
Fatuła Dariusz Faculty of Finance and Law Katedra Ekonomii 60
Fiedor Paweł ORCID Faculty of Management 12
Figiel Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 49
Figura-Góralczyk Edyta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 14
Fijał Lesław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Samorządowych 1
Fijał Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 33
Fijorek Kamil ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 89
Filar Mirosław Faculty of Economics and International Relations 4
Filar Tadeusz Kancelaria Rektora 17
Filek Janina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 94
Filiczkowska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Filip Aleksandra Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 14
Filipek Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 5
Filipiak Kinga Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 25
Filipowicz-Florczyk Anna Faculty of Economics and International Relations 2
Fill Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 28
Firlej Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 128
Firlej Krzysztof Adam ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 14
Firszt Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 52
Fischer Ewa Centrum Językowe 2
Fitrzyk Anna Faculty of Commodity Science 6
Flaga Szymon Faculty of Management 1
Florek-Paszkowski Sebastian Centrum Językowe 2
Folwarski Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 48
Fortuna Piotr Faculty of Commodity Science Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa 7
Francik Anna Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 37
Franczak Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 18
Frańczuk Magdalena ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 34
Frączek Maciej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 95
Frodyma Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 42
Frok Adam Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Frydrych Ludmiła Faculty of Finance and Law 2
Fudaliński Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 91
Furman Witold ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 32
Furmańska-Oćwieja Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 12