A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Fajans Wacław Faculty of Finance Katedra Finansów 8
Fajferek Antoni Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 122
Falniowski Fryderyk ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 3
Famielec Józefa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 287
Fatuła Dariusz Faculty of Finance and Law Katedra Ekonomii 45
Feczko Janusz Stefan Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 24
Feill Antoni Faculty of General-Economics Katedra Towaroznawstwa 3
Fierich Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Statystyki 19
Figiel Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 36
Fijak Bogumił Interdepartmental Unit Katedra Rachunkowości 1
Fijał Lesław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Samorządowych 20
Fijał Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 43
Filar Tadeusz Kancelaria Rektora 9
Filas Jan Faculty of Finance Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Filek Janina ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Filozofii 79
Filip Aleksandra Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 26
Filipek Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 3
Fill Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 8
Firlej Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 63
Firlejczyk Andrzej Faculty of Production Economics Instytut Finansów 6
Firszt Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 15
Fischer-Byrska Grażyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 10
Fitrzyk Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 5
Folwarski Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 3
Foryś Jerzy Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 10
Francik Anna Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 98
Frańczuk Magdalena ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 2
Frączek Maciej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 26
Frodyma Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 17
Frok Adam Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Fudaliński Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji 70
Furman Witold ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Furmańska-Oćwieja Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 29