A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Dach Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 4
Dąbrowski Andrzej Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Depo Janina Centrum Rozwoju i Promocji 5
Dębicki Wilhelm Faculty of Production Economics Instytut Finansów 2
Długosz Krystyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 1
Dobija Mieczysław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 4
Domaszewicz Roman Faculty of Finance Katedra Finansów 8
Donocik Florian Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 1
Dresler Zbigniew Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 10
Drobiszewska-Skrzypczak Maria Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Drobny Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 5
Drohomirecki Jerzy Studium Języków Obcych 1
Dryjański Marek Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Duda Ignacy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 21
Dyoniziak Ryszard Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 18
Dziadoń Jan Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 5
Dziedzic Zdzisław Faculty of Commodity Science Zakład Towaroznawstwa 1
Dziewońska Maria Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 3
Dzióbek Barbara Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 4