A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Dach Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 161
Dahmani Atmane Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Dąbek Paweł College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 2
Dąbrowski Andrzej Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Dąbrowski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 20
Denkowska Sabina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 8
Dębska-Rup Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 10
Dimer Aneta College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 4
Długosz Krystyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 3
Dobija Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 28
Dobija Mieczysław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 163
Dołhasz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 34
Domalewska Danuta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Domaszewicz Roman Faculty of Finance Katedra Finansów 18
Donocik Florian Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 2
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Drąg Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 17
Dresler Zbigniew Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 52
Drobny Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 1
Drohomirecki Jerzy Studium Języków Obcych 6
Drop Jurand Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 8
Duda Ignacy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 62
Dudek Jan Centrum Informatyki 1
Dworak Marek Faculty of Management Katedra Rachunkowości 1
Dyduch Justyna Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 9
Dymek Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 11
Dyoniziak Ryszard Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 33
Dziadkowiec Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 8
Dziadoń Jan Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 6
Dziedzic Dorota ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Dziewońska Maria Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Dzióbek Barbara Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 11
Dziuba-Burczyk Alicja Faculty of Management Katedra Rachunkowości 13
Dziura Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 48
Dzwończyk Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 46