A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Dach Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 102
Dahmani Atmane Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Dąbrowski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 10
Denkowska Sabina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 6
Dębska-Rup Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 6
Dimer Aneta College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Długosz Krystyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 2
Dobija Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 23
Dobija Mieczysław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 98
Dołhasz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 16
Domaszewicz Roman Faculty of Finance Katedra Finansów 14
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Drąg Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 15
Dresler Zbigniew Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 34
Drohomirecki Jerzy Studium Języków Obcych 6
Drop Jurand Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 2
Duda Ignacy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 46
Dudek Jan Centrum Informatyki 1
Dymek Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 8
Dyoniziak Ryszard Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 26
Dziadkowiec Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 1
Dziadoń Jan Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 3
Dziedzic Dorota ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Dziewońska Maria Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Dzióbek Barbara Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 9
Dziuba-Burczyk Alicja Faculty of Management Katedra Rachunkowości 8
Dziura Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 29
Dzwończyk Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 21