A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Dach Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 164
Dahmani Atmane Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Danel Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 3
Dąbek Paweł College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 4
Dąbrowski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 25
Denkowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Denkowska Sabina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 11
Dębska-Rup Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 12
Dimer Aneta College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 4
Długosz Krystyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 2
Dobija Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 35
Dobija Mieczysław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 209
Dołhasz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 48
Domalewska Danuta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Domaszewicz Roman Faculty of Finance Katedra Finansów 14
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Drąg Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 15
Dresler Zbigniew Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 59
Drobny Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 1
Drohomirecki Jerzy Studium Języków Obcych 6
Drop Jurand Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 8
Duda Ignacy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 59
Dudek Jan Centrum Informatyki 1
Dyduch Justyna Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 25
Dymek Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 14
Dyoniziak Ryszard Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 35
Dziadkowiec Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 22
Dziadoń Jan Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 3
Dziedzic Dorota ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Dziewońska Maria Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Dzióbek Barbara Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 11
Dziuba-Burczyk Alicja Faculty of Management Katedra Rachunkowości 13
Dziura Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 54
Dzwończyk Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 55