A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Dach Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 196
Dahmani Atmane Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Danel Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 40
Dańda Aleksander ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 2
Davydenko Olga Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 2
Dąbek Paweł College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 25
Dąbkiewicz Marcin Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 2
Dąbrowski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 87
Denkowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Denkowska Sabina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 38
Dębska-Rup Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 22
Dimer Aneta College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Długopolska Elżbieta Faculty of Finance 2
Długosz Krystyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 1
Długosz Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 15
Dobija Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 36
Dobija Mieczysław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 356
Dolot Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 33
Dołhasz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 105
Domalewska Danuta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 31
Domaszewicz Roman Faculty of Finance Katedra Finansów 11
Dowgier Paweł Faculty of Economics and International Relations 2
Drabek Krzysztof Faculty of Economics and International Relations 4
Drabina Anna ORCID Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 3
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Drąg Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 11
Dresler Zbigniew Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 85
Drobny Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 24
Drohomirecki Jerzy Studium Języków Obcych 4
Drop Jurand Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 8
Drożdż Mateusz Faculty of Management 1
Druszkiewicz Olga Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 1
Duc Magdalena Faculty of Commodity Science 1
Duda Ignacy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 59
Dunal Patryk College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Durlak Ewelina Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 4
Dybek Magdalena Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Dyduch Justyna Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 56
Dygoń Łukasz Dział Obsługi Projektów Unijnych 1
Dymek Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 62
Dyoniziak Ryszard Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 31
Dziadkowiec Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 75
Dziadoń Jan Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 1
Dziedzic Dorota ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 6
Dziewońska Maria Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Dzik Halina Faculty of Commodity Science 2
Dzióbek Barbara Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 12
Dziuba-Burczyk Alicja Faculty of Management Katedra Rachunkowości 19
Dziura Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 86
Dziwisz Monika Faculty of Finance and Law 3
Dzwończyk Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 102