A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Dach Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 147
Dahmani Atmane Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Danel Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 8
Dąbek Paweł College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 5
Dąbrowski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 31
Denkowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Denkowska Sabina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 17
Dębska-Rup Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 14
Dimer Aneta College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 4
Długosz Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 4
Dobija Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 35
Dobija Mieczysław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 234
Dołhasz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 62
Domalewska Danuta Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Dyrektor , Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Dyrektor 8
Domaszewicz Roman Faculty of Finance Katedra Finansów 9
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Drąg Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 8
Dresler Zbigniew Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 53
Drobny Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 4
Drohomirecki Jerzy Studium Języków Obcych 4
Drop Jurand Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 8
Duda Ignacy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 51
Dybek Magdalena Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 1
Dyduch Justyna Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 35
Dymek Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 28
Dyoniziak Ryszard Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 30
Dziadkowiec Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 33
Dziedzic Dorota ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 4
Dziewońska Maria Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Dzióbek Barbara Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 8
Dziuba-Burczyk Alicja Faculty of Management Katedra Rachunkowości 14
Dziura Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 56
Dzwończyk Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 61