A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Dach Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 74
Dahmani Atmane Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Dąbek Paweł College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 1
Dąbrowski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 15
Denkowska Sabina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 8
Dębska-Rup Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 9
Dimer Aneta College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Dobija Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 17
Dobija Mieczysław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 89
Dołhasz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 21
Domaszewicz Roman Faculty of Finance Katedra Finansów 5
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Drąg Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 2
Dresler Zbigniew Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 26
Drohomirecki Jerzy Studium Języków Obcych 2
Drop Jurand Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 7
Duda Ignacy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 34
Dyduch Justyna Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 2
Dymek Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 6
Dyoniziak Ryszard Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 9
Dziadkowiec Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 3
Dziedzic Dorota ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Dzióbek Barbara Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 5
Dziuba-Burczyk Alicja Faculty of Management Katedra Rachunkowości 9
Dziura Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 22
Dzwończyk Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 21