A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Dach Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 134
Dahmani Atmane Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Danel Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 19
Dańda Aleksander ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 2
Davydenko Olga Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 2
Dąbek Paweł College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 13
Dąbrowski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 49
Denkowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Denkowska Sabina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 27
Dębska-Rup Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 19
Dimer Aneta College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 5
Długosz Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 9
Dobija Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 26
Dobija Mieczysław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 274
Dolot Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 10
Dołhasz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 76
Domalewska Danuta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 14
Domaszewicz Roman Faculty of Finance Katedra Finansów 2
Dowgier Paweł Faculty of Economics and International Relations 2
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Drąg Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 2
Dresler Zbigniew Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 51
Drobny Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 15
Drohomirecki Jerzy Studium Języków Obcych 1
Drop Jurand Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 8
Duda Ignacy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 37
Dybek Magdalena Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Dyduch Justyna Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 50
Dymek Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 43
Dyoniziak Ryszard Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 19
Dziadkowiec Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 49
Dziedzic Dorota ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 5
Dzióbek Barbara Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 4
Dziuba-Burczyk Alicja Faculty of Management Katedra Rachunkowości 11
Dziura Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 50
Dzwończyk Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 68