A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Dach Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 40
Dahmani Atmane Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Dąbrowski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 10
Denkowska Sabina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 5
Dębska-Rup Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 6
Dimer Aneta College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Dobija Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 13
Dobija Mieczysław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 57
Dołhasz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 11
Domaszewicz Roman Faculty of Finance Katedra Finansów 2
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Drąg Zbigniew Faculty of Economics and International Relations Katedra Nauk Politycznych 2
Dresler Zbigniew Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 10
Drohomirecki Jerzy Studium Języków Obcych 1
Drop Jurand Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 2
Duda Ignacy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 19
Dymek Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 4
Dyoniziak Ryszard Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 7
Dziadkowiec Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 1
Dziedzic Dorota ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Dzióbek Barbara Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Dziuba-Burczyk Alicja Faculty of Management Katedra Rachunkowości 4
Dziura Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 8
Dzwończyk Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 10