A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Dach Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 60
Dahmani Atmane Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Danel Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 1
Dąbek Paweł College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 3
Dąbrowski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 12
Denkowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Denkowska Sabina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 5
Dębska-Rup Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 8
Dimer Aneta College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 4
Dobija Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 11
Dobija Mieczysław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 107
Dołhasz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 26
Domalewska Danuta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 3
Domaszewicz Roman Faculty of Finance Katedra Finansów 1
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Dresler Zbigniew Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 21
Drobny Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 1
Drop Jurand Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 7
Duda Ignacy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 18
Dyduch Justyna Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 21
Dymek Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 5
Dyoniziak Ryszard Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 9
Dziadkowiec Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 13
Dziedzic Dorota ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Dzióbek Barbara Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 2
Dziuba-Burczyk Alicja Faculty of Management Katedra Rachunkowości 6
Dziura Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 25
Dzwończyk Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 32