A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Dach Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 81
Dahmani Atmane Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Danel Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 11
Dąbek Paweł College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 7
Dąbrowski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 26
Denkowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Denkowska Sabina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 15
Dębska-Rup Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 11
Dimer Aneta College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 3
Długosz Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 8
Dobija Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 13
Dobija Mieczysław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 169
Dolot Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 2
Dołhasz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 56
Domalewska Danuta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 8
Dowgier Paweł Faculty of Economics and International Relations 1
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Dresler Zbigniew Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 34
Drobny Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 6
Drop Jurand Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 6
Duda Ignacy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 15
Dybek Magdalena Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Dyduch Justyna Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 37
Dymek Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 25
Dyoniziak Ryszard Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 12
Dziadkowiec Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 35
Dziedzic Dorota ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Dzióbek Barbara Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 3
Dziuba-Burczyk Alicja Faculty of Management Katedra Rachunkowości 7
Dziura Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 33
Dzwończyk Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 46