A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:



Surname and name Scientific unit Documents
Dach Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 67
Danel Łukasz ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 56
Dańda Aleksander ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 5
Davydenko Olga Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 2
Dąbek Paweł College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 29
Dąbkiewicz Marcin Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 7
Dąbrowski Marek ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 89
Denkowska Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 11
Denkowska Sabina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 36
Dębska-Rup Anna Faculty of Management Katedra Rachunkowości 13
Dimer Aneta College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Długopolska Elżbieta Faculty of Finance 2
Długosz Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego 20
Dobija Dorota Faculty of Management Katedra Rachunkowości 9
Dobija Mieczysław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 244
Dolot Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 53
Dołhasz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 85
Domalewska Danuta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 36
Dowgier Paweł Faculty of Economics and International Relations 2
Drabek Krzysztof Faculty of Economics and International Relations 5
Drabina Anna ORCID Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych 4
Dradra Krzysztof ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 3
Dresler Zbigniew Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 54
Drobny Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 36
Drop Jurand Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 1
Drożdż Mateusz Faculty of Management 1
Druszkiewicz Olga Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 1
Duc Magdalena Faculty of Commodity Science 1
Duda Ignacy Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 8
Dunal Patryk College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Durlak Ewelina Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 4
Dybek Magdalena Interdepartmental Unit Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Dyduch Justyna Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 54
Dygoń Łukasz Dział Obsługi Projektów Unijnych 1
Dymek Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 53
Dyoniziak Ryszard Faculty of Economics and International Relations Katedra Socjologii 9
Dziadkowiec Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 96
Dziedzic Dorota ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 7
Dzik Halina Faculty of Commodity Science 2
Dzióbek Barbara Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Dziuba-Burczyk Alicja Faculty of Management Katedra Rachunkowości 6
Dziura Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 59
Dziwisz Monika Faculty of Finance and Law 5
Dzwończyk Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Studiów Politycznych 73