A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Żaba Barbara Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 5
Żaba-Nieroda Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 24
Żabińska Krystyna Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 3
Żabiński Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 14
Żabiński Zbigniew Faculty of Finance Katedra Prawa 1
Żak Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 17
Żarnowski Janusz College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 12
Żbikowska Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 86
Żerulik Jarosław Faculty of Finance and Law 4
Żmija Dariusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 52
Żmija Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 25
Żuk Waldemar Faculty of Commodity Science Laboratorium 46
Żuławska Czesława Faculty of Finance Katedra Prawa 6
Żupnik Danuta Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Żur Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 61
Żurowicz Marek Faculty of Management Katedra Informatyki 6
Żuwała Artur ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 7