A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Żaba Barbara Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 5
Żaba-Nieroda Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 33
Żabińska Krystyna Faculty of Commodity Science Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 2
Żabiński Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 19
Żak Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 26
Żarnowski Janusz College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 8
Żbikowska Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 67
Żerulik Jarosław Faculty of Finance and Law 4
Żmija Dariusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 66
Żmija Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 44
Żuk Waldemar Faculty of Commodity Science Laboratorium 27
Żupnik Danuta Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Żur Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 62
Żuwała Artur ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 7