A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Zabrzeska-Bicz Lidia Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 3
Zabrzeski-Bicz Marcin Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 3
Zając Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 20
Zając Kazimierz Faculty of Management Katedra Statystyki 65
Zając-Frąs Magdalena Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 1
Zajączkowska Magdalena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 1
Zaliwski Andrzej Faculty of Management Katedra Informatyki 15
Załuski Maciej Interdepartmental Unit Studium Psychologii i Pedagogiki 3
Zamora Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 8
Zarawska Anna Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 5
Zaręba Konrad Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Zawicki Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 44
Zawilińska Bernadetta ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 3
Zeliaś Aleksander Faculty of Management Katedra Statystyki 157
Zgoda Leopold Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 7
Zielińska Gabriela ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 1
Zielińska Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 10
Zieliński Kazimierz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 27
Zięba Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Ziębicki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 50
Zych Ewa Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Zyguła Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 8
Zysk Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 21