A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Zabrzeska-Bicz Lidia Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 1
Zabrzeski-Bicz Marcin Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1
Zając Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 15
Zając Kazimierz Faculty of Management Katedra Statystyki 35
Zaliwski Andrzej Faculty of Management Katedra Informatyki 10
Załuski Maciej Interdepartmental Unit Studium Psychologii i Pedagogiki 1
Zamora Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 4
Zarawska Anna Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 3
Zawicki Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Publicznych 31
Zawilińska Bernadetta ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 1
Zeliaś Aleksander Faculty of Management Katedra Statystyki 90
Zgoda Leopold Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 5
Zielińska Helena Faculty of Management Katedra Rachunkowości 5
Zieliński Kazimierz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 7
Zięba Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 6
Ziębicki Bernard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 31
Zyguła Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 2
Zysk Wojciech ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 14