A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Wach Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 138
Wacławik Bogusław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 20
Wajda Wacław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 1
Wajda-Lichy Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 19
Walasek-Walczak Urszula Faculty of Finance Katedra Prawa 1
Walas-Trębacz Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 55
Walczak Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 35
Walitza Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 3
Walkosz Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2
Wałęga Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 37
Wałęga Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 33
Wanat Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 22
Wardęga Joanna Faculty of Management 3
Warmińska-Zygmunt Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 26
Wawak Sławomir ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 38
Wąsowicz Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 9
Wesołowska Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 12
Wędzki Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 9
Węgrzecki Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 2
Węgrzyn Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 20
Węgrzyn Ryszard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 26
Węgrzynowicz Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 2
Wiater Mariola Faculty of Economics and International Relations 4
Wiatrowski Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 12
Widlak Michał Faculty of Management 2
Wieczór Anna ORCID Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 13
Wiktor Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 50
Wiktor-Mach Dobrosława ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 15
Wilinkiewicz-Górniak Lucyna ORCID Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 6
Wilk Dorota Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Wilusz Tadeusz Faculty of Management Katedra Systemów Obliczeniowych 3
Winkler Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 26
Wisiecka Magdalena Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Wiśniewska Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 39
Wiśniewski Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 67
Witoń Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 15
Witoszek Aleksandra ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 2
Witwicka-Szczepankiewicz Agnieszka College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 5
Włodarczyk Robert W. ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 25
Wodecka-Hyjek Angelika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 37
Wojciechowski Liwiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 21
Wojdacki Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 9
Wojnarowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 16
Wojnarowska Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 23
Wojtas Magdalena Faculty of Economics and International Relations 1
Wojtyna Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 54
Wolak Artur ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 18
Wołoszyn Jacek ORCID Faculty of Management Katedra Informatyki 9
Wołoszyn Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 25
Woźniak Andrzej Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 12
Woźniak Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 24
Woźniak Michał Gabriel ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 70
Wójcik Grażyna Kancelaria Rektora 1
Wójcik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 30
Wójcik Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Wójcik Marzena ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 9
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 5
Wójtowicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 10
Wrona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Wrona Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 202
Wronowska Gabriela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 23
Wróbel-Rotter Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 11
Wróblewska Justyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 21
Wydmańska Renata Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Wydymus Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 23
Wygoda Mateusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 7
Wypych Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 5
Wyrobek Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 31
Wyrostek Mariusz Faculty of Management 3