A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Wach Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 124
Wachala Mariusz Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 6
Wacławowicz Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 42
Wajda Wacław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 24
Wajda-Lichy Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 14
Walasek-Walczak Urszula Faculty of Finance Katedra Prawa 1
Walas-Trębacz Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 108
Walczak Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 28
Walczowska Anna Interdepartmental Unit Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 12
Walczyk Joanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Walden-Kozłowska Adalberta Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 57
Waligórska Agnieszka Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Walkosz Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 68
Wałęga Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 15
Wałęga Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 16
Wanat Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 60
Wantuła Halina Interdepartmental Unit Katedra Socjologii 13
Warmińska-Zygmunt Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 21
Wawak Sławomir ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 58
Wawak Tadeusz Interdepartmental Unit Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 8
Wawrzycki Adam Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Wąsik Bogusław Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 57
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 65
Wąsowicz Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Wąsowicz Krzysztof Marian Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 12
Wdowiak Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 21
Westphal Izabela Faculty of Economics and International Relations Katedra Analiz Strategicznych 4
Węc Józef Janusz Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 7
Wędrychowicz Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 5
Wędzki Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 93
Węgiel Elżbieta Faculty of Management Katedra Matematyki 1
Węgrzecka Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 38
Węgrzecki Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 87
Węgrzyn Danuta Faculty of Finance Katedra Matematyki 5
Węgrzyn Ryszard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 39
Wiatrowski Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 12
Wierzbicki Wawrzyniec Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 21
Wiktor Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 358
Wilczyński Jacek Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Wilk Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 2
Wilusz Tadeusz Faculty of Management Katedra Systemów Obliczeniowych 28
Winiarski Władysław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Winkler Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 56
Wiśniewska Danuta Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 1
Wiśniewski Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 13
Witalis Jadwiga Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 4
Witek-Stryszowska Agnieszka Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 4
Władyka Anatol Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 28
Włodarczyk Robert W. ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 35
Wnęk Kazimiera Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Woda Wiktoria Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 4
Wodecka-Hyjek Angelika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 42
Wojas Maria Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 14
Wojdacki Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 53
Wojnarowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 45
Wojnarowska-Niemiec Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Wojtyna Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 269
Wolny Teresa Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1
Wołoszyn Jacek ORCID Faculty of Management Katedra Informatyki 81
Wołoszyn Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 14
Woś Mirosław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 4
Woźniak Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 42
Woźniak Michał Faculty of Management Katedra Statystyki 106
Woźniak Michał Gabriel ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 173
Woźniakiewicz Teresa Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 22
Wódz Jacek Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 2
Wójtowicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 49
Wrona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 20
Wrona Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 186
Wronowska Gabriela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 14
Wróbel-Rotter Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 18
Wróblewska Justyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 4
Wrzosek Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Wydymus Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 96
Wydymus Zofia Faculty of Management Katedra Rachunkowości 18
Wyrobek Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 37