A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Wach Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 365
Wachala Mariusz Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 7
Wacławik Bogusław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 25
Wacławowicz Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 42
Wajda Wacław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 25
Wajda-Lichy Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 55
Walasek-Walczak Urszula Faculty of Finance Katedra Prawa 15
Walas-Trębacz Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 239
Walczak Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 104
Walczowska Anna Interdepartmental Unit Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 12
Walczyk Joanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Walden-Kozłowska Adalberta Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 57
Waligórska Agnieszka Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Walitza Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 5
Walkosz Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 76
Wałęga Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 85
Wałęga Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 78
Wanat Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 115
Wantuła Halina Interdepartmental Unit Katedra Socjologii 13
Wardęga Joanna Faculty of Management 3
Warmińska-Zygmunt Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 73
Wawak Sławomir ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 153
Wawak Tadeusz Interdepartmental Unit Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 9
Wawryszczuk Dorota Dział Spraw Pracowniczych 1
Wawrzycki Adam Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Wąsik Bogusław Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 58
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 91
Wąsowicz Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 25
Wąsowicz Krzysztof Marian Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 12
Wdowiak Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 21
Wesołowska Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 18
Westphal Izabela Faculty of Economics and International Relations Katedra Analiz Strategicznych 4
Węc Józef Janusz Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 7
Wędrychowicz Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 5
Wędzki Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 137
Węgiel Elżbieta Faculty of Management Katedra Matematyki 1
Węgrzecka Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 47
Węgrzecki Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 100
Węgrzyn Danuta Faculty of Finance Katedra Matematyki 5
Węgrzyn Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 40
Węgrzyn Ryszard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 95
Węgrzynowicz Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 6
Wiater Mariola Faculty of Economics and International Relations 6
Wiatrowski Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 55
Widlak Michał Faculty of Management 3
Wieczór Anna ORCID Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 15
Wierzbicki Wawrzyniec Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 21
Wierzejska Regina Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Wiktor Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 475
Wiktor-Mach Dobrosława ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 32
Wilczyński Jacek Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Wilinkiewicz-Górniak Lucyna ORCID Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 11
Wilk Dorota Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Wilk Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 2
Wilusz Tadeusz Faculty of Management Katedra Systemów Obliczeniowych 39
Winiarski Władysław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Winkler Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 117
Wisiecka Magdalena Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Wiśniewska Danuta Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 1
Wiśniewska Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 66
Wiśniewski Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 116
Witalis Jadwiga Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 4
Witek-Stryszowska Agnieszka Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 6
Witoń Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 18
Witoszek Aleksandra ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 3
Witwicka-Szczepankiewicz Agnieszka College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 6
Władyka Anatol Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 29
Włoch-Szymla Agnieszka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 3
Włodarczyk Robert W. ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 104
Wnęk Kazimiera Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Woda Wiktoria Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 4
Wodecka-Hyjek Angelika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 131
Wojas Maria Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Wojciechowski Liwiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 26
Wojdacki Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 74
Wojnarowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 80
Wojnarowska Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 47
Wojnarowska-Niemiec Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Wojtas Magdalena Faculty of Economics and International Relations 1
Wojtyna Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 415
Wolak Artur ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 49
Wolny Teresa Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 3
Wołoszyn Jacek ORCID Faculty of Management Katedra Informatyki 114
Wołoszyn Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 67
Woś Mirosław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 4
Woźniak Andrzej Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 16
Woźniak Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 103
Woźniak Michał Faculty of Management Katedra Statystyki 118
Woźniak Michał Gabriel ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 358
Woźniakiewicz Teresa Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 22
Wódz Jacek Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Wójcik Grażyna Kancelaria Rektora 4
Wójcik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 47
Wójcik Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Wójcik Marzena ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 12
Wójcik Tomasz College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 11
Wójtowicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 79
Wrona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 44
Wrona Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 437
Wronowska Gabriela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 55
Wróbel-Rotter Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 60
Wróblewska Justyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 55
Wrzosek Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Wyczesany Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Wydmańska Renata Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Wydymus Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 137
Wydymus Zofia Faculty of Management Katedra Rachunkowości 18
Wygoda Mateusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 12
Wypych Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 9
Wyrobek Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 114
Wyrostek Mariusz Faculty of Management 3