A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Wach Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 255
Wachala Mariusz Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 7
Wacławik Bogusław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Wacławowicz Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 7
Wajda Wacław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 10
Wajda-Lichy Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 42
Walasek-Walczak Urszula Faculty of Finance Katedra Prawa 15
Walas-Trębacz Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 197
Walczak Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 75
Walczowska Anna Interdepartmental Unit Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 10
Walczyk Joanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Walden-Kozłowska Adalberta Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 48
Waligórska Agnieszka Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Walkosz Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 54
Wałęga Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 59
Wałęga Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 50
Wanat Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 96
Wantuła Halina Interdepartmental Unit Katedra Socjologii 7
Wardęga Joanna Faculty of Management 1
Warmińska-Zygmunt Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 54
Wawak Sławomir ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 122
Wawak Tadeusz Interdepartmental Unit Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 9
Wawryszczuk Dorota Dział Spraw Pracowniczych 1
Wąsik Bogusław Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 32
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 89
Wąsowicz Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 13
Wąsowicz Krzysztof Marian Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 12
Wdowiak Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 4
Wesołowska Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 2
Westphal Izabela Faculty of Economics and International Relations Katedra Analiz Strategicznych 4
Wędzki Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 132
Węgiel Elżbieta Faculty of Management Katedra Matematyki 1
Węgrzecka Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 36
Węgrzecki Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 85
Węgrzyn Danuta Faculty of Finance Katedra Matematyki 5
Węgrzyn Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 27
Węgrzyn Ryszard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 78
Wiater Mariola Faculty of Economics and International Relations 5
Wiatrowski Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 45
Widlak Michał Faculty of Management 1
Wieczór Anna ORCID Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Wierzbicki Wawrzyniec Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Wierzejska Regina Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Wiktor Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 392
Wiktor-Mach Dobrosława ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 19
Wilczyński Jacek Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Wilinkiewicz-Górniak Lucyna ORCID Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 9
Wilk Dorota Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Wilusz Tadeusz Faculty of Management Katedra Systemów Obliczeniowych 28
Winkler Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 100
Wisiecka Magdalena Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Wiśniewska Danuta Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 1
Wiśniewska Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 34
Wiśniewski Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 45
Witalis Jadwiga Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 4
Witek-Stryszowska Agnieszka Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 6
Witoń Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 3
Witwicka-Szczepankiewicz Agnieszka College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 3
Władyka Anatol Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 29
Włodarczyk Robert W. ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 84
Wnęk Kazimiera Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Wodecka-Hyjek Angelika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 107
Wojas Maria Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Wojciechowski Liwiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 7
Wojdacki Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 53
Wojnarowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 75
Wojnarowska Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 25
Wojtas Magdalena Faculty of Economics and International Relations 1
Wojtyna Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 352
Wolak Artur ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 19
Wolny Teresa Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 3
Wołoszyn Jacek ORCID Faculty of Management Katedra Informatyki 95
Wołoszyn Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 48
Woś Mirosław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 4
Woźniak Andrzej Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 9
Woźniak Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 82
Woźniak Michał Faculty of Management Katedra Statystyki 84
Woźniak Michał Gabriel ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 269
Woźniakiewicz Teresa Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 9
Wójcik Grażyna Kancelaria Rektora 3
Wójcik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 33
Wójcik Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 4
Wójtowicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 71
Wrona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 35
Wrona Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 396
Wronowska Gabriela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 39
Wróbel-Rotter Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 58
Wróblewska Justyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 41
Wydmańska Renata Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Wydymus Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 82
Wydymus Zofia Faculty of Management Katedra Rachunkowości 13
Wypych Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 8
Wyrobek Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 92
Wyrostek Mariusz Faculty of Management 3