A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Wach Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 165
Wachala Mariusz Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 7
Wacławowicz Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 4
Wajda Wacław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 6
Wajda-Lichy Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 18
Walasek-Walczak Urszula Faculty of Finance Katedra Prawa 7
Walas-Trębacz Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 133
Walczak Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 44
Walczowska Anna Interdepartmental Unit Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 9
Walczyk Joanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Walden-Kozłowska Adalberta Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 44
Waligórska Agnieszka Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Walkosz Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 52
Wałęga Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 23
Wałęga Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 27
Wanat Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 76
Wantuła Halina Interdepartmental Unit Katedra Socjologii 7
Warmińska-Zygmunt Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 30
Wawak Sławomir ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 85
Wawak Tadeusz Interdepartmental Unit Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 8
Wawryszczuk Dorota Dział Spraw Pracowniczych 1
Wąsik Bogusław Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 30
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 83
Wąsowicz Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 3
Wąsowicz Krzysztof Marian Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 10
Wdowiak Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Westphal Izabela Faculty of Economics and International Relations Katedra Analiz Strategicznych 4
Wędzki Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 107
Węgiel Elżbieta Faculty of Management Katedra Matematyki 1
Węgrzecka Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 30
Węgrzecki Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 73
Węgrzyn Danuta Faculty of Finance Katedra Matematyki 5
Węgrzyn Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 5
Węgrzyn Ryszard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 50
Wiatrowski Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 18
Wierzbicki Wawrzyniec Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Wierzejska Regina Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Wiktor Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 319
Wiktor-Mach Dobrosława ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 5
Wilczyński Jacek Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Wilinkiewicz-Górniak Lucyna ORCID Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 3
Wilusz Tadeusz Faculty of Management Katedra Systemów Obliczeniowych 17
Winkler Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 68
Wiśniewska Danuta Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 1
Wiśniewska Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 1
Wiśniewski Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 19
Witalis Jadwiga Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 4
Witek-Stryszowska Agnieszka Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 6
Władyka Anatol Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 29
Włodarczyk Robert W. ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 58
Wnęk Kazimiera Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Wodecka-Hyjek Angelika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 62
Wojas Maria Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 16
Wojdacki Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 39
Wojnarowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 51
Wojnarowska Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Wojtyna Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 282
Wolny Teresa Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 3
Wołoszyn Jacek ORCID Faculty of Management Katedra Informatyki 73
Wołoszyn Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 22
Woś Mirosław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 4
Woźniak Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 57
Woźniak Michał Faculty of Management Katedra Statystyki 74
Woźniak Michał Gabriel ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 167
Woźniakiewicz Teresa Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 7
Wójcik Grażyna Kancelaria Rektora 1
Wójcik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 1
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 3
Wójtowicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 57
Wrona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 24
Wrona Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 166
Wronowska Gabriela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 16
Wróbel-Rotter Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 28
Wróblewska Justyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 12
Wydymus Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 55
Wydymus Zofia Faculty of Management Katedra Rachunkowości 13
Wyrobek Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 48