A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Wach Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 350
Wachala Mariusz Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 7
Wacławik Bogusław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 24
Wajda Wacław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 2
Wajda-Lichy Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 50
Walasek-Walczak Urszula Faculty of Finance Katedra Prawa 15
Walas-Trębacz Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 182
Walczak Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 101
Walczyk Joanna Faculty of Economics and International Relations Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Walden-Kozłowska Adalberta Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 9
Walitza Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 6
Walkosz Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 15
Wałęga Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 85
Wałęga Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 78
Wanat Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 72
Wardęga Joanna Faculty of Management 3
Warmińska-Zygmunt Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 63
Wawak Sławomir ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 137
Wawak Tadeusz Interdepartmental Unit Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 1
Wawryszczuk Dorota Dział Spraw Pracowniczych 1
Wąsik Bogusław Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 6
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 68
Wąsowicz Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 25
Wesołowska Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 18
Westphal Izabela Faculty of Economics and International Relations Katedra Analiz Strategicznych 3
Wędzki Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 87
Węgrzecka Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 15
Węgrzecki Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 43
Węgrzyn Danuta Faculty of Finance Katedra Matematyki 3
Węgrzyn Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 40
Węgrzyn Ryszard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 68
Węgrzynowicz Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 6
Wiater Mariola Faculty of Economics and International Relations 7
Wiatrowski Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 52
Widlak Michał Faculty of Management 3
Wieczór Anna ORCID Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 15
Wierzejska Regina Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Wiktor Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 191
Wiktor-Mach Dobrosława ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 32
Wilczyński Jacek Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Wilinkiewicz-Górniak Lucyna ORCID Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 11
Wilk Dorota Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Wilusz Tadeusz Faculty of Management Katedra Systemów Obliczeniowych 14
Winkler Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 104
Wisiecka Magdalena Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Wiśniewska Sylwia ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 66
Wiśniewski Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 111
Witek-Stryszowska Agnieszka Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 4
Witoń Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 18
Witoszek-Kubicka Aleksandra ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 3
Witwicka-Szczepankiewicz Agnieszka College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 6
Władyka Anatol Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 12
Włoch-Szymla Agnieszka ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 3
Włodarczyk Robert W. ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 99
Wodecka-Hyjek Angelika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 120
Wojas Maria Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 12
Wojciechowski Liwiusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 25
Wojdacki Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 34
Wojnarowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 62
Wojnarowska Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 47
Wojtas Magdalena Faculty of Economics and International Relations 1
Wojtyna Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 218
Wolak Artur ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 49
Wolny Teresa Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 2
Wołoszyn Jacek ORCID Faculty of Management Katedra Informatyki 58
Wołoszyn Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 66
Woźniak Andrzej Faculty of Public Economy and Administration Katedra Gospodarki Regionalnej 16
Woźniak Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 88
Woźniak Michał Faculty of Management Katedra Statystyki 32
Woźniak Michał Gabriel ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 250
Wójcik Grażyna Kancelaria Rektora 4
Wójcik Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 47
Wójcik Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Wójcik Marzena ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 12
Wójcik Tomasz College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 10
Wójtowicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 56
Wrona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 40
Wrona Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 304
Wronowska Gabriela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 55
Wróbel-Rotter Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 54
Wróblewska Justyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 55
Wyczesany Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Wydmańska Renata Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Wydymus Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 56
Wydymus Zofia Faculty of Management Katedra Rachunkowości 3
Wygoda Mateusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 12
Wypych Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 9
Wyrobek Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 106
Wyrostek Mariusz Faculty of Management 3