A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Wach Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 70
Wacławowicz Stanisław Faculty of Production Economics Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu 77
Wajda Wacław Faculty of Finance and Law Katedra Finansów Przedsiębiorstw 27
Wajda-Lichy Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 7
Walas-Trębacz Jolanta ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 79
Walczak Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 10
Walczowska Anna Interdepartmental Unit Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 12
Walden-Kozłowska Adalberta Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 55
Waligórska Agnieszka Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Walkosz Anna College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 66
Wałęga Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 2
Wanat Stanisław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 53
Wantuła Halina Interdepartmental Unit Katedra Socjologii 21
Warmińska-Zygmunt Katarzyna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 17
Wawak Sławomir ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 42
Wawak Tadeusz Interdepartmental Unit Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 9
Wawrzycki Adam Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Wąsik Bogusław Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 72
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula Faculty of Finance Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 34
Wąsowicz Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Wąsowicz Krzysztof Marian Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 12
Wdowiak Wojciech Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 24
Weryńska Maria Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Westphal Izabela Faculty of Economics and International Relations Katedra Analiz Strategicznych 3
Węc Józef Janusz Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 7
Wędrychowicz Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 6
Wędzki Dariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 66
Węgiel Elżbieta Faculty of Management Katedra Matematyki 1
Węgrzecka Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Psychologii i Dydaktyki 39
Węgrzecki Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Filozofii 86
Węgrzyn Danuta Faculty of Finance Katedra Matematyki 5
Węgrzyn Ryszard ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 30
Wiatrowski Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 4
Wierzbicki Wawrzyniec Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 42
Więcek Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Wiktor Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 314
Wilczyński Jacek Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Wilk Józef Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Wilusz Tadeusz Faculty of Management Katedra Systemów Obliczeniowych 30
Winiarski Władysław Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 8
Winkler Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 27
Wisowska Wiesława 1
Wiśniewska Danuta Interdepartmental Unit Katedra Makroekonomii 1
Wiśniewski Michał ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 6
Witalis Jadwiga Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej 4
Witek-Stryszowska Agnieszka Faculty of Finance Katedra Rynków Finansowych 3
Witkowska Janina Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Władyka Anatol Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 28
Władyka Halina Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 1
Włodarczyk Robert W. ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 11
Wnęk Kazimiera Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Woda Wiktoria Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 4
Wodecka-Hyjek Angelika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 22
Wojas Maria Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Wojdacki Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 47
Wojnarowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 29
Wojnarowska-Niemiec Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 10
Wojtyna Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 229
Wolny Teresa Faculty of Management Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1
Wołoszyn Jacek ORCID Faculty of Management Katedra Informatyki 68
Wołoszyn Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 3
Woś Mirosław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 4
Woźniak Krzysztof ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 30
Woźniak Michał Faculty of Management Katedra Statystyki 119
Woźniak Michał Gabriel ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 126
Woźniakiewicz Teresa Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 23
Wódz Jacek Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 3
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 1
Wójtowicz Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 34
Wrona Bartłomiej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 8
Wrona Jerzy Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 155
Wronowska Gabriela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 6
Wróbel-Rotter Renata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 13
Wróblewska Justyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 1
Wrzosek Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Wydymus Stanisław Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 110
Wydymus Zofia Faculty of Management Katedra Rachunkowości 24
Wyrobek Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 17