A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Taczanowska Zdzisława Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Tadeusiewicz Ryszard Faculty of Management Katedra Informatyki 35
Targalski Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 108
Tarnawska Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 12
Tatar Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 42
Teczke Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 67
Teczke Michał ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1
Tekiela Katarzyna Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Tendera-Właszczuk Helena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 42
Teneta-Płotkowiak Jolanta Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 37
Thlon Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 2
Toborek-Mazur Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 36
Tomana Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Tomza Ryszard Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Tor Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 14
Towpik-Szejnowska Teresa Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 2
Trąbka Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 8
Trela Maria Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 4
Truszkowski Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 1
Trutkowski Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Trzcieniecki Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Zarządzania Międzynarodowego 48
Tuchowski Janusz Dział Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych 1
Turek Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 16
Tużnik Halina Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Tylec Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 8
Tyrańska Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 80