A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Taczanowska Zdzisława Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Tadeusiewicz Ryszard Faculty of Management Katedra Informatyki 30
Targalski Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 89
Tarnawska Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 7
Tatar Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 38
Teczke Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 49
Tendera-Właszczuk Helena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 27
Teneta-Płotkowiak Jolanta Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 29
Toborek-Mazur Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 24
Tomana Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Tor Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 12
Towpik-Szejnowska Teresa Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 2
Trąbka Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 7
Trela Maria Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Truszkowski Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 1
Trzcieniecki Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Zarządzania Międzynarodowego 45
Turek Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 7
Tyrańska Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 52