A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Taczanowska Zdzisława Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Tadeusiewicz Ryszard Faculty of Management Katedra Informatyki 40
Tarajko-Kowalska Justyna Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Targalski Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 129
Tarnawska Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 18
Tatar Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 52
Teczke Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 86
Teczke Michał ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 9
Tekiela Katarzyna Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Telega Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Telega Andrzej Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Telega Ivan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Tendera-Właszczuk Helena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 60
Teneta-Płotkowiak Jolanta Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 40
Thier Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Thlon Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 18
Toborek-Mazur Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 58
Tokarczyk Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Tomana Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Tor Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 14
Towpik-Szejnowska Teresa Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 2
Trąbka Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 11
Trela Maria Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Truszkowski Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 1
Trzcieniecki Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Zarządzania Międzynarodowego 47
Tuchowski Janusz Dział Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych 4
Turek Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 21
Turek-Radwan Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Tużnik Halina Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Tylec Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 13
Tyrańska Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 119