A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Taczanowska Zdzisława Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Tadeusiewicz Ryszard Faculty of Management Katedra Informatyki 43
Tarajko-Kowalska Justyna Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 7
Targalski Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 130
Tarnawska Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 41
Tatar Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 61
Tataruch Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 14
Teczke Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 101
Teczke Michał ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 14
Tekiela Katarzyna Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Telega Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 15
Telega Andrzej Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Telega Ivan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 16
Tendera-Właszczuk Helena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 81
Teneta-Płotkowiak Jolanta Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 37
Thier Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 6
Thlon Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 38
Tlałka-Janoszek Alina Krakowska Szkoła Biznesu 2
Toborek-Mazur Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 76
Tokarczyk Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 15
Tomana Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Tomaszewska Kornelia Centrum Językowe 1
Tor Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 14
Towpik-Szejnowska Teresa Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Trąbka Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 24
Truszkowska Barbara Centrum Językowe 1
Truszkowski Janusz Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 1
Trzcieniecki Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Zarządzania Międzynarodowego 35
Tuchowski Janusz Dział Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych 23
Turek Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 47
Turek-Radwan Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Tużnik Halina Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Tylec Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 28
Typek Elżbieta ORCID Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 1
Tyrańska Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 166