A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Tadeusiewicz Ryszard Faculty of Management Katedra Informatyki 44
Tarajko-Kowalska Justyna Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 7
Targalski Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 126
Tarnawska Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 43
Tatar Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 66
Tataruch Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 14
Teczke Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 104
Teczke Michał ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 18
Tekiela Katarzyna Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Telega Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 15
Telega Andrzej Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Telega Ivan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 18
Tendera-Właszczuk Helena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 86
Teneta-Płotkowiak Jolanta Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 33
Thier Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 8
Thlon Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 66
Tlałka-Janoszek Alina Krakowska Szkoła Biznesu 5
Toborek-Mazur Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 87
Tokarczyk Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Tomala Justyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 1
Tomana Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Tomaszewska Kornelia Centrum Językowe 1
Tor Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 14
Trąbka Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 32
Trętko Monika Faculty of Management 1
Trojnar Bartosz Faculty of Economics and International Relations 1
Truszkowska Barbara Centrum Językowe 1
Trzcieniecki Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Zarządzania Międzynarodowego 23
Tuchowski Janusz Dział Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych 37
Turek Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 50
Turek-Radwan Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Turski Waldemar Faculty of Finance 2
Tużnik Halina Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Tylec Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 29
Typek Elżbieta ORCID Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 1
Tyrańska Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 172